Brave New World

Startup แบบไหนกันที่ทำให้เหล่า Venture Capitalist อยากจะลงทุนด้วย Howard Hartenbaum ได้พูดถึงหัวข้อนี้ไว้ในงาน TechVenture 2014 ที่สิงค์โปร์ ตัวของ Howard เองนั้นเคยทำ Startup และผันตัวเองมาเป็น Venture Capitalist กว่าสิบสองปีมาแล้ว โดยเคยลงทุนกับ Skype ในช่วงแรกๆและได้กำไรไปมากหลังจาก skype ขายกิจการ ตัวเขาเองไม่ชอบธุรกิจแบบ...