rushbike startup experience

สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เจอ จากการทำสตาร์ทอัพ

ปีนี้เป็นปีที่สามแล้ว กับชีวิตอดีตพนักงานบริษัท consult ด้าน IT ที่พลิกผันมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า RushBike (ตอนนี้เปลี่ยนชื่อละ ชื่อใหม่คือ SendRanger) ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะไม่เชื่อว่าอนาคตจะมาทำธุรกิจของตัวเอง ลองมองย้อนผ่านไปมีหลายโมเม้นเหมือนกันที่แทบจะไม่เชื่อตัวเอง ว่าจะได้เจอเรื่องเหล่านี้ที่ไม่คิดว่าจะได้เจอใน corporate life ไม่รู้ว่ามันจะน่าตื่นเต้นหรือเปล่านะ แต่สำหรับผมแต่ละอย่างตอนที่เจอขอบอกว่าตื่นเต้นมากๆ