visa-holland-tilburg-university

วีซ่านักเรียนฮอลแลนด์

จดไว้สั้นๆกันลืม การทำวีซ่ากรณีที่เราต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศฮอลแลนด์นั้น อาจจะต่างจากประเทศอื่นอยู่หน่อย ที่เพิ่งเคยเจอก็คือ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทำวีซ่า entry visa ให้หลังจากที่ตอบตกลงรับเราเข้าเรียน โดยของมหาวิทยาลัย Tilburg ทาง Immigration Office จะเป็นผู้ดำเนินการให้ โดย 1. เราจะต้องโอนเงิน €600 ยูโร เป็นค่าดำเนินการในส่วนนี้ (เงินจำนวนนี้เราจ่ายให้ Dutch Immigration Service ไม่ใช่ทางมหาลัย แต่มหาลัยจะรับเงินส่วนนี้จากเราแล้วดำเนินการแทนเรา) 2. หลังจากจ่ายเงินแล้วเราจะต้องอัพโหลดรูปถ่าย อัพโหลดหน้าพาสปอร์ต(ถ้าพาสปอร์ตยังใช้ได้อยู่แต่จะหมดอายุในช่วงที่เราไปเรียนแนะนำให้ทำใหม่เลย) กับรายละเอียดบางส่วนให้ทางมหาลัย...