หรือมหาวิทยาลัยไม่ควรมีวิชาเอก

ได้อ่านบทความ Let’s Kill the College Major มา ซึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเลือกเรียนวิชาเอก เห็นว่าน่าสนใจดี สรุปสั้นๆดังนี้ แทนที่จะให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชา แล้วเรียนตามหลักสูตรไปนั้น ควรจะให้นักศึกษาแขนงที่ต้องการเน้นไปมากกว่า ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีสาขาวิชาแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละมหาลัยก็ตั้งชื่อแตกต่างกันไป อาทิเช่น sports management, web design แนวคิดเรื่องวิชาเอกโบราณไปแล้วสำหรับยุคนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากและมหาลัยต้องคอยปรับหลักสูตรเดิมให้ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ (ถ้านึกภาพไม่ออกก็อย่างเช่น web design หรือ การพัฒนาแอพมือถือ...

ที่จอดรถ เกอเธ่

เรื่องมันมีอยู่ว่า ไปลงเรียนภาษาเยอรมันไว้ตอนเสาร์เช้าเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำที่สถาบันเกอเธ่ ปัญหาที่พบก็คือที่จอดรถมันน้อยมาก คือเรียนกันเป็นสิบห้องพร้อมๆกัน แต่ที่จอดรถคำนวณคร่าวๆจากสายตาก็คงจอดได้ประมาณหกเจ็ดคัน ด้วยความที่ยังไม่มีเวลาในตอนแรกๆ ก็เลยตื่นตั้งแต่หกโมงเช้า แล้วขึ้นทางด่วนไปให้ถึงเร็วๆ เพื่อจะได้มีที่จอดรถฟรีๆ ไปถึงเร็วตั้งแต่ไก่โห่ราวๆเจ็ดโมง กว่าจะเริ่มเรียนก็ 8 โมงครึ่ง ค้นพบที่จอดใหม่ ช่วงหลังๆนี่ชักไม่ไหว เลยลองหาดูว่าที่จอดรถแบบเสียตังเนี่ยมันอยู่ตรงไหน เลยได้พบว่ามันอยู่อีกฟากนึง แต่มีประตูเล็กๆเชื่อมให้เดินมาเกอเธ่ได้โดยง่าย เลยลองดูซะหน่อย ค่าจอดแพงเอาเรื่อง (แน่ละ ย่านสาธร) แต่เนื่องด้วยเราเป็นนักเรียน ก็นำไปประทับตราบัตรจอดรถที่เกอเธ่ได้ ห้องเดียวกับที่เราจ่ายค่าเรียนหรือสมัครเรียนนั่นแหละ...